Medlem Kontingent

Satser

Kontingentsatser

Nedenfor ser du kontingent pr. måned, fordelt på de forskellige medlemsgrupper:

 

Kontingentsatser pr. 1. januar 2018 

 

Kontingent pr. måned

DLF

Kreds

I alt

Alm. medlemmer (fraktion 1-2) 

213,00

297,00

510,00

Medlemmer fraktion 3 

213,00

297,00

510,00

Pensionister (fraktion 4)

71,00

39,00

110,00

Særlige medlemmer (fraktion 6)

94,00

16,00

110,00

 

Kontingentet opkræves kvartalsvis (den første måned i kvartalet) til forfald omkring den 1. i måneden.