Medlem Kontingent

Satser

Kontingentsatser

Nedenfor ser du kontingent pr. måned, fordelt på de forskellige medlemsgrupper:

Kontingentsatser pr. 1. januar 2024 

Kontingent pr. måned

DLF

Kreds

I alt

Alm. medlemmer (fraktion 1-2)

229,00

297,00

520,00

Pensionister (fraktion 4)

77,00

39,00

114,00

Særlige medlemmer (fraktion 6)

98,00

16,00

114,00

Kontingentet opkræves kvartalsvis (den første måned i kvartalet) til forfald omkring den 1. i måneden.