Medlem Kontingent

Nedsættelse/Fritagelse

Du har mulighed for at få nedsat eller blive fritaget for kontingent i en given periode

Du kan søge om at få nedsat eller blive fritaget for kontingent for en given periode. På dlf.org kan du læse mere om fritagelse og nedsættelse:

I forbindelse med indmeldelse i Danmarks Lærerforening, skal du overveje om, du eventuelt også vil optages i eller skifte til Lærernes A-kasse