Politik Generalforsamling

Generalforsamling 2019

Til brug for generalforsamlingen

Her på siden lægges løbende indkaldelse, pjece, regnskab, budget m.v. efterhånden, som disse er tilgængelig

Referat 2019

Endelig dagsorden

Generalforsamlingspjece

Indkaldelse og foreløbig dagsorden

Regnskab Skiveegnens Lærerforening

Regnskab Særlig Fond