Om kredsen Pensionist

Årsprogram

Pensionistklubbens årsprogram med oversigt over ture i løbet af året