Om kredsen Kredsstyrelse

Medlemmer

Her kan du se, hvordan kredsstyrelsen i Skiveegnens Lærerforening er sammensat

Leif Primdal

Leif Primdal

Kredsformand

 • Kredsformand
 • Kongresdelegeret
 • Fællestillidsrepræsentant
 • Medlem HovedMED 
 • Medlem af fællesMEDskole 

Kontaktoplysninger:

Adresse:  Brombærvej 42, 7800 Skive 
Telefon: 97 52 88 83
Mobil. 30 11 88 83
 E-mail lpr@dlf.org
Birgitte Sand

Birgitte Sand

Næstformand

 • Næstformand
 • Næstformand i Fælles-MED
 • Lærer på Roslev Skole
 • Delegeret
 • Arbejdsmiljøansvarlig

Kontaktoplysninger:

Adresse:  Kærmindevej 18, 7800 Skive 
Telefon: 9752 7915
Mobil 2267 1329 
E-mail birgitte.sand@skolekom.dk
Jesper H. Jeppesen

Jesper H. Jeppesen

Kursusansvarlig

 • Lærer på Aakjærskolen
 • 1. suppleant delegeret
 • Kursusansvarlig

Kontaktoplysninger

Adresse:  Christiansgade 2A, st tv., 7800 Skive
Mobil 41 34 05 06
E-mail

jesper.h.jeppesen1@skolekom.dk

Grith Jost Bidstrup

Grith Jost Bidstrup

Kredskasserer

 •  Lærer på Brårup Skole
 •  Kredskasserer

Kontaktoplysninger:

Adresse:  Ulkærvej 44, Nr. Søby, 7840 Højslev
Mobil 3066 0658
E-mail grith.jost@skolekom.dk