Om kredsen Kontoret

Personale

Personalet på kredskontoret

Leif Primdal

Leif Primdal

Kredsformand

  • Kredsformand
  • Kongresdelegeret
  • Fællestillidsrepræsentant
  • Medlem HovedMED 
  • Medlem af fællesMEDskole 

Kontaktoplysninger:

Adresse:  Brombærvej 42, 7800 Skive 
Telefon: 97 52 88 83
Mobil: 30 11 88 83
 E-mail lpr@dlf.org
Birgitte Sand

Birgitte Sand

Næstformand

  • Lærer på Roslev
  • Næstformand
  • Kongresdelegeret
  • Næstformand i fællesMEDskole 
  • Arbejdsmiljøansvarlig

Kontaktoplysninger:

Adresse:  Kærmindevej 18 7800 Skive
Telefon: 97 52 79 15
Mobil 22 67 13 29
 E-mail  Birgitte.sand@skolekom.dk

Jesper Houmann-Esbensen

Jesper Houmann-Esbensen

Konsulent

Kontaktoplysninger:

Adresse:  Østerbro 5, 1. th., 7800 Skive
Telefon: 9751 1490 
 E-mail  jbhe@dlf.org 
Ilse Hansen

Ilse Hansen

Sekretær

Kontaktoplysninger:

Adresse:  Østerbro 5, 1. th., 7800 Skive 
Telefon: 9751 1490
E-mail ilha@dlf.org